bootstrap templateU ergert zich vast wel eens!


Dat doet u eigenlijk uzelf aan. Er zijn genoeg negatieve zaken in de wereld die aanleiding geven om ons te ergeren, boos te zijn. Het kan ons humeur en zelfs ons hele wezen vergiftigen. Daar hebben we dan vaak last van in ons functioneren. Maar, we doen het onszelf aan.

Dit is een voorbeeld. Bij LANCE houden we ons bewust met bewustwording bezig. Het doel is mensen (en daarmee organisaties) te laten nadenken. Wat zijn we aan het doen. Wat willen we echt.

Door brede vorming en jarenlange ervaring zijn inzichten ontstaan die geleid hebben tot ons model voor organisatieverandering 'Omnisense'.

Wat doet LANCE eigenlijk

By John Smith posted July 20, 2016

Het bureau is in 1986 opgericht. In de afgelopen jaren zijn er veel soorten activiteiten ondernomen. Een brede portfolio is het resultaat. We doen meestal dingen die we zelf leuk vinden. Daardoor is LANCE een organisatie van management consultants die zich ook (en misschien wel vooral) bezighouden met andere zaken. LANCE is dan ook een ingenieursbureau voor onder andere informatica en elektrotechniek en dat alles met een filosofische en een agogische inslag.

Dat LANCE 'allerlei' organiseert en adviseert zien we ook aan de activiteiten die in het handelsregister van de Kamer van Koophandel worden genoemd.

Als voorbeeld van een totaal andere discipline dan organisatie-ontwikkeling wordt hieronder een beschrijving van een actueel onderwerp uit de elektrotechniek beschreven: zonnepanelen. 

Zonnepanelen en rendement


Op het werkgebied elektrotechniek en elektronica houdt LANCE zich sinds 1997 bezig met 'alternatieve energie'. Zonnepanelen waren toen nog kostbaar. De afgelopen jaren zijnde prijzen drastisch gedaald. Waar eerder nauwkeurig een optimaal aantal zonnepanelen werd berekend, wordt nu vaak aanbevolen zo veel mogelijk panelen te plaatsen. In amper twee uur tijd ligt een plat dak vol.

Bij LANCE vinden we dit geen goede ontwikkeling omdat er op deze manier niet (meer) gekeken wordt naar efficiency; dit werkt verspilling in de hand. Bovendien wordt er na plaatsing vaak jarenlang niet meer naar de panelen om gekeken. LANCE heeft berekend dat met enige aandacht voor detail gemakkelijk een besparing van 20 % haalbaar is. Dit betekent dat er ‘met groot gemak’ onnodig 20 % minder opbrengst aan energie, 20 % verspilling van materiaal (grondstoffen) en 20 % aan onnodige uitgaven voor de aanschaf veroorzaakt wordt. van de investering overbodig is. Er zijn een aantal verbeteringen mogelijk: in het ontwerp van de installatie, de aanleg en het gebruik, onderhoud. Sommige maatregelen brengen extra kosten met zich mee.

LANCE bestudeert de mogelijkheden om een hanteerbaar optimum in (extra) opbrengst ten opzichte van eventuele kosten te krijgen. De kunst is de (theoretisch) gevonden verbeteringen in praktisch haalbare aanpassingen om te zetten, uiteraard zonder onevenredige kostenverhoging. LANCE werkt eraan.


Als medewerkers niet meewerken . . .

Moeizame samenwerking? Miscommunicatie? Inflexibiliteit? Vaak bestaat er een gebrek aan inlevingsvermogen.

LANCE Organisatie en Advies heeft een methode ontwikkeld om zichtbaar te maken hoe mensen functioneren en reageren.

Met de methode Omnisense wordt gewerkt aan bewustwording om op eenzelfde golflengte te komen en succesvol te kunnen samenwerken aan een gezamenlijk doel.

BINNENKORT MEER!

Deze thuispagina vormt een voorpublicatie van de verandermethode 'Omnisense'. De komende tijd doen we ons best om de gehele methode geschikt te maken voor presentatie op het web. Het doel is goede voorlichting te geven, met uitleg, toelichting en achtergrondinformatie.

Tot nu toe bestaat Omnisense uit resultaten van theoretische studie. Naar aanleiding daarvan zijn kernvragen aan een proefpanel voorgelegd. De resultaten zijn hoopgevend, maar vragen nog veel aandacht om over te gaan naar operationeel gebruik.

Als u (nu al) belangstelling hebt, horen we dat graag via het contactformulier.  

Wat onze proefpersonen ondervonden

Na uitleg van de methode en voorleggen van enkele findamentele onderdelen van Omnisense ontvingen we onder andere de volgende reacties.


Ik had totaal geen vertrouwen in de methode. Het effect is onbegrijpelijk, alleen al op mijn eigen functioneren. Het heeft mij helderheid gegeven hoe ik situaties en anderen mensen zie en inzicht in hoe ikop anderen overkom. 


Eerlijk gezegd sta ik totaal niet open voor dit soort excercities. Daarom was ik verbaasd toen ik de veranderingen zag hoe anderen op mijn gedrag reageerden, ondanks mijn tegenzin en scepsis. Het was trouwens wel zwaar.


Ik dacht: kan een methode als het ware op papier ooit effect hebben op mijn gedrag. Het verschil dat mensen om mij heen, vooral in het werk, merken is voor mij onverklaarbaar.Ik ben erg blij met de veranderingen.


 Voor mijn gevoel stoeide ik wat met mijn reactie op bepaalde situaties. Achteraf blijkt het gevolg onvoorstelbaar ingrijpend. En het blijkt ook nog blijvend. Je komt er gewoon niet onderuit.